Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Kod NCAGE
Czwartek, 22 marca 2018 r.


Kod NCAGE nadawany jest przez WCNJiK BEZPŁATNIE!

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE - NATO Commercial and Government Entity) nadawany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO podmiotom gospodarki narodowej (PGN), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.

 

Podmiotami tymi są:

 

  • organizacje będące źródłami pozyskiwania wyrobów, w tym dostawcy i dystrybutorzy,

  • organizacje, które zarządzają projektami wyrobów,

  • organizacje produkujące wyroby,

  • organizacje opracowujące krajowe lub międzynarodowe normy/specyfikacje,

  • organizacje NATO ds. Produkcji i Logistyki lub agencje NATO, które prowadzą działalność projektową, produkcyjną lub dostarczają normy/specyfikacje lub rysunki techniczne zawierające informacje wykorzystywane w celu identyfikacji wyrobu

  • dostawcy usług prowadzący działalność w obszarze logistyki (warsztaty, przewoźnicy itp.),

  • dostawcy usług takich jak konsultacje, szkolenia, badania naukowe, w tym osoby fizyczne.

Struktura kodu NCAGE dla polskich PGN:

 

#***H, gdzie:
# - cyfra
* - litera lub cyfra
H - literowy przyrostek przydzielony dla Polski (NCAGE suffix).

 

Wniosek o nadanie kodu lub zmianę danych firmy można pobrać i wydrukować korzystając z odnośnika wniosek o nadanie kodu/zmianę danych. Do wniosku podpisanego przez osobę uprawnioną wymagane jest dołączenie kopii aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz kopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON. Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres WCNJiK (pocztą lub e-mail: wcnjk@ron.mil.pl).

 

 

Bazy kodów NCAGE

Kontakt
tel: 261-845-834
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych