Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Dokumenty
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 r.

 

Lp. Nazwa dokumentu Opis
1. publikacja AQAP 2110 wydanie D, wersja 1 * Zawiera wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.
2. Publikacja AQAP 2110 SRD.1 wydanie A, wersja 1 * Zawiera wytyczne dotyczące okresu przejściowego i wdrażania.

* - pobranie jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, iż żadna jej część nie może być powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, wykorzystywana komercyjnie, adoptowana, ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotokopiowania, nagrywania lub w inny sposób, bez uprzedniej zgody wydawcy.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych