Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Dokumenty
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.

 

Lp. Nazwa dokumentu Opis
1. publikacja AQAP 2110 wydanie D, wersja 1 * Zawiera wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.
2. Publikacja AQAP 2110 SRD.1 wydanie A, wersja 1 * Zawiera wytyczne dotyczące okresu przejściowego i wdrażania.
3. Publikacja AQAP 2131 wydanie C, wersja 1 * Zawiera wymagania NATO dotyczące jakości dla kontroli końcowej i badań.
4. Stosowanie sojuszniczych publikacji AQAP w okresie przejściowym i po jego zakończeniu * Wytyczne do stosowania sojuszniczych publikacji AQAP w okresie przejściowym i po jego zakończeniu.
5. STANAG 4107 ed. 10 * Wzajemna akceptacja rządowgo zapewniania jakości i stosowanie sojuszniczych publikacji zapewniania jakości (AQAP).
6. Sojusznicza publikacja zapewnienia jakości AQAP 2310 wyd. B, wer.1 * Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego.

* - pobranie jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, iż żadna jej część nie może być powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, wykorzystywana komercyjnie, adoptowana, ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotokopiowania, nagrywania lub w inny sposób, bez uprzedniej zgody wydawcy.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych