Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji